Affordable Living Solutions Africa

Daphne Linzell
ALSA
Affordable Living Solutions Africa

Affordable Living Solutions Africa (ALSA) is een projectontwikkelingsmaatschappij voor woningbouw. ALSA is opgericht en gevestigd in Noord-Holland maar voornamelijk werkzaam in Zuid-Afrika. De onderneming richt zich daar op de sociale woningmarkt. Dat wil zeggen; huizen voor de zich ontwikkelende middenklasse. De nadruk ligt hierbij op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er worden duurzame woningen gebouwd waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de stedenbouwkundige ontwikkeling op wijkniveau.

MARKT EN PRODUCT

In Zuid-Afrika is een enorme behoefte aan woningbouw. Huidige project-ontwikkelaars richten zich met name op het topsegment en kunnen deze al nauwelijks bedienen. ALSA richt zich vanuit haar maatschappelijk verantwoord ondernemen bewust op de middenklasse (die overigens qua volume vele malen groter is). De woningen worden aangeboden in combinatie met goedkopere groenhypotheken waardoor ze in het bereik komen van een veel groter deel van de middenklasse. Het onderste segment, dat wil zeggen de aller goedkoopste woningbouw voor mensen die nauwelijks inkomen hebben, ligt nog buiten bereik. Het is de doelstelling om hier in de toekomst passende concepten voor te ontwikkelen.

ORGANISATIE

ALSA werkt  met sterke partners in zowel de particuliere als de overheidssector. Bewust is gekozen voor een nadrukkelijke rol van lokale belangenpartijen, die de cultuur kennen en de brug kunnen vormen naar de lokale bevolking. Op dit moment lopen er twee grote projecten die zijn ondergebracht in een werkmaatschappij waarin ook lokale partijen een aandeel hebben.

Related news

30-05-2011
Vandaag opent Prinses Máxima de SOCAP Europe 2011. De Teamwork Coöperatie is ook aanwezig bij dit evenement rond Social Capital in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Teamwork Coöperatie zal op de SOCAP haar projecten, filosofie... Lees meer >>