Optimalisatie van golfenergie systemen

Optimalisatie van golfenergie systemen
Optimalisatie van golfenergie systemen

Miguel Prado is werkzaam aan een promotieonderzoek met betrekking tot een ontwerp optimalisatie van golfenergie systemen. Het onderzoek heeft als doel om de fysische en economische voorwaarden voor de dimensionalisering van golfenergie systemen te beschrijven. De focus ligt op de vermogensoverdracht van golfenergie waarbij de detaillering van de bouw, verankering etc. achterwege wordt gelaten. Diepere kennis van de ontwerp voorwaarden van golfenergie helpt het ontwerpen van systemen. Onwaarschijnlijke verwachtingen, onnodig lang onderzoek en foute denkrichtingen kunnen hiermee voorkomen worden. Als de studie met windenergie vergeleken zou worden, kun je zeggen dat er een windturbine optimalisatie wordt uitgevoerd zonder stil te staan bij de Betz Limit.

Dit promotieonderzoek is ontstaan als vanzelfsprekende vervolg op Miguels werk bij de offshore testen met het AWS prototype in Portugal. Destijds werkte Miguel aan de optimalisatie van de AWS. Het huidige werk is een veralgemenisering waarbij uitgestegen wordt boven AWS specifieke eigenschappen. Het is zoeken naar de golfenergie randvoorwaarden zonder te  denken in bestaande opwekkingssystemen.

Miguel doet zijn studie bij Teamwork Technology, Henk Polinder van de TU Delft is verantwoordelijk voor de academische begeleiding.

 

Related news

12-04-2011
Donderdag 31 maart waren 34 deelnemers van het Europese programma Equimar te gast bij Teamwork Technology. Voor deze gelegenheid was onder meer een excursie georganiseerd naar het Tidal Testing Centre in Den Oever. De bijeenkomst... Lees meer >>
21-11-2010
 Miguel Prado van Teamwork Technology heeft op de Universiteit Twente een lezing gegeven over het globale energieprobleem. Hij presenteerde een uitgebreide verzameling van openbare cijfers over onze fossiele voorraden en de... Lees meer >>