Produbo

Roelof Schuitema
Website Produbo
Produbo
Produbo

Energieneutrale renovatie zijn mogelijk!

Het Teamwork Technology 'project' Produbo is uitgegroeid naar een bedrijf. Najaar 2011 is Produbo opgericht en is het project Duurzaam Zwaag een belangrijk project voor Produbo.

Produbo zet zich in voor duurzame woningrenovaties door het koppelen van financiering, techniek en kwaliteit. Duurzame renovaties zijn technisch en economisch haalbaar maar passen niet binnen de traditionele manier van denken in de bouwwereld. Daarnaast ontbreekt het aan het betrekken van de bewoners bij de mogelijkheden tot duurzame renovaties.

Produbo is een concept in ontwikkeling, dat nu concreet zijn route vindt in Duurzaam Zwaag. Uitgangspunt is een regiefunctie in het speelveld van adviseurs, aannemers, opdrachtgevers, installateurs en bewoners. Wij willen op basis van kwaliteit en sturing duurzame renovaties haalbaar te maken. Produbo doorbreekt de huidige impasse.

Wij regisseren het renovatieproces door advisering, begeleiding en projectorganisatie. Dat gebeurt voor particulieren, gemeenten en woningcorporaties.

Meer weten? Lees verder op www.produbo.nl of neem contact op met Roelof Schuitema.

Related news

28-11-2011
 Op 9 november 2011 was Produbo aanwezig bij het Bestuurlijk congres 2011. Lees meer >>
03-11-2011
Het project Duurzaam Zwaag van het nieuwe Teamwork initiatief Produbo komt in aanmerking voor een subsidie van de Energiesprong/SEV. De gemeente Hoorn heeft namens het consortium rond Duurzaam Zwaag een aanvraag ingedient bij het... Lees meer >>
14-06-2010
Roelof Schuitema brengt een bezoek aan Växjö in Zweden, volgens sommigen de groenste gemeente van het land. De studiereis naar Växjö is georganiseerd door Syntens. Het reisgezelschap bestaat uit diverse MKB-ers uit de (... Lees meer >>